Datum för vårens Legoträffar

Legogruppens träffar våren 2015:

Vi träffas varannan onsdag (udda veckor dock ej v7 och v15) kl 17.30 – 19.30 och bygger och programmerar Lego Mindstorms robotar. Lego Mindstorms-kitet och dator tar man med sig själv.

 • 14 jan
 •  28 jan
 •  25 feb
 •  11 mars
 •  25 mars
 •  22 april
 •  6 maj

Årsmöte

onsdag 2014-03-26 kl 18.30 -19.00

i rummet Luftbryggan – MC2, Chalmers, Kemivägen 9

Nu är det dags för Teknikklubbens årsmöte. Det formella årsmötet tar c:a 30 minuter och vi bjuder på fika och smörgås. Välkommen!

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Stadgeenligt väckta frågor
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 9. Årsredovisning för föregående år
 10. Revisorernas rapport över granskningen av föregående års verksamhet
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 12. Val av ordförande för kommande år
 13. Val av styrelse för kommande år
 14. Val av revisorer för kommande år
 15. Val av valberedning för kommande år
 16. Årets verksamhetsplan
 17. Årets budget
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Frågor och förslag till punkt 7 skickas in på info@teknikklubben.se senast 16 mars, annars går det bra att ta upp förslag som övrig fråga på årsmötet. Om du inte kan närvara är du alltid välkommen att mejla in frågor på info@teknikklubben.se

Väl mött,

Styrelsen

Möjligheternas värld 14 okt

Vi kan ta emot 2-3 grupper med max 15 deltagare i varje. Det optimala är tre grupper med 12 i varje. Vi kan ta emot grupperna med ca 15 minuters mellanrum 17:00, 17:15 och 17:30. Vi tar emot i entré 5, Svenska Mässan, vid korsvägen och börjar med en kort introduktion innan vi går in i kongressfoajén där Möjligheternas Värld håller till. Ca 1h och 45 minuter tar hela besöket

Vill ni veta mer om Industridagen och kanske besöka den dagtid så gå in på http://www.industridagen2013.se/. Där kan ni även anmäla er..