Årsmöte

onsdag 2014-03-26 kl 18.30 -19.00

i rummet Luftbryggan – MC2, Chalmers, Kemivägen 9

Nu är det dags för Teknikklubbens årsmöte. Det formella årsmötet tar c:a 30 minuter och vi bjuder på fika och smörgås. Välkommen!

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Stadgeenligt väckta frågor
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 9. Årsredovisning för föregående år
 10. Revisorernas rapport över granskningen av föregående års verksamhet
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 12. Val av ordförande för kommande år
 13. Val av styrelse för kommande år
 14. Val av revisorer för kommande år
 15. Val av valberedning för kommande år
 16. Årets verksamhetsplan
 17. Årets budget
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Frågor och förslag till punkt 7 skickas in på info@teknikklubben.se senast 16 mars, annars går det bra att ta upp förslag som övrig fråga på årsmötet. Om du inte kan närvara är du alltid välkommen att mejla in frågor på info@teknikklubben.se

Väl mött,

Styrelsen

Möjligheternas värld 14 okt

Vi kan ta emot 2-3 grupper med max 15 deltagare i varje. Det optimala är tre grupper med 12 i varje. Vi kan ta emot grupperna med ca 15 minuters mellanrum 17:00, 17:15 och 17:30. Vi tar emot i entré 5, Svenska Mässan, vid korsvägen och börjar med en kort introduktion innan vi går in i kongressfoajén där Möjligheternas Värld håller till. Ca 1h och 45 minuter tar hela besöket

Vill ni veta mer om Industridagen och kanske besöka den dagtid så gå in på http://www.industridagen2013.se/. Där kan ni även anmäla er..

Göteborgs Tekniska College

…bjuder in Teknikklubben till studiebesök den 15 maj mellan kl 17 och18.45

Eftersom teknikklubben mest har jobbat med dokumentering detta halvår så är ALLA välkomna oavsett om man har betalt medlemsavgift eller ej – bara så att man vet detta.

GTI är ett gymnasium där man princip lär sig att bygga fabriker och automatiserade maskiner. Eleverna på skolan har ställt upp på att ta emot tekniklubbens medlemmar för att visa vad man håller på med för rolig teknik. Eleverna kommer bland annat både att visa och låta oss pröva själva hur man använder ett CAD-program samt visa om hur man bygger automatiserade maskiner och fabriker i verkligheten. GTI är lite sepciellt eftersom det har så nära anknytning till Volvo samt det faktum att en del av eleverna som väljer denna skola också offrrar  en del av sommarlovet för att gå på skolan…!

Tårta kommer att serveras i anslutning til studiebesöket!

De tar emot oss i TK-porten, Volvo Torslanda kl 17:00. Anmäl er så snabbt som möjligt genom att skicka ett email till Elisabeth via denna länk

– använd inte vår bokningssite, den är under omarbetning…

Välkomna!

Styrelsen Teknikklubben genom Ordf Elisabeth

Vårnyheter

Denna termin har en del av oss som håller i teknikklubben haft lite mycket att göra bland annat med att dokumentera de föregående fyra åren så att fler klubbar så smått kan starta till hösten i andra delar av landet.

För att orka med så kommer klubben denna vårtermin att ha tre studiebesök samt en tematräff. Legogruppen är dock av tuffare virke så de håller på som vanligt ungefär varannan onsdag. De är värda all beundran.

Den 20 mars är det årsmöte och kallelsen finns här.

Bettan har lovat att baka och alla är välkomna.

Boka er till mötet via  bokningslänken  http://www.tekniktraffar.se

Med vänliga hälsningar  Styret i Teknikklubben

Kallelse till årsmöte

Onsdag 2013-03-20 kl 17.30 i MC2, Rum: Luftbryggan – Chalmers Kemivägen 9

Nu är det dags för Teknikklubbens årsmöte. Vi kombinerar det med en fikastund med bildvisning från året som gått efteråt. Det formella årsmötet tar c:a 30 minuter. Välkommen!

DAGORDNING ÅRSMÖTE 17.30-18.00

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Stadgeenligt väckta frågor
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 9. Årsredovisning för föregående år
 10. Revisorernas rapport över granskningen av föregående års verksamhet
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 12. Val av ordförande för kommande år
 13. Val av styrelse för kommande år
 14. Val av revisorer för kommande år
 15. Val av valberedning för kommande år
 16. Årets verksamhetsplan
 17. Årets budget
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Frågor och förslag till punkt 6 skickas in på info@teknikklubben.se senast 16 mars, annars går det bra att ta upp förslag som övrig fråga på årsmötet.

Boka dig till mötet via  bokningslänken  http://www.tekniktraffar.se

Om du inte kan närvara är du alltid välkommen att mejla in frågor på info@teknikklubben.

Väl mött, Styrelsen