Vårnyheter

Denna termin har en del av oss som håller i teknikklubben haft lite mycket att göra bland annat med att dokumentera de föregående fyra åren så att fler klubbar så smått kan starta till hösten i andra delar av landet.

För att orka med så kommer klubben denna vårtermin att ha tre studiebesök samt en tematräff. Legogruppen är dock av tuffare virke så de håller på som vanligt ungefär varannan onsdag. De är värda all beundran.

Den 20 mars är det årsmöte och kallelsen finns här.

Bettan har lovat att baka och alla är välkomna.

Boka er till mötet via  bokningslänken  http://www.tekniktraffar.se

Med vänliga hälsningar  Styret i Teknikklubben

Kallelse till årsmöte

Onsdag 2013-03-20 kl 17.30 i MC2, Rum: Luftbryggan – Chalmers Kemivägen 9

Nu är det dags för Teknikklubbens årsmöte. Vi kombinerar det med en fikastund med bildvisning från året som gått efteråt. Det formella årsmötet tar c:a 30 minuter. Välkommen!

DAGORDNING ÅRSMÖTE 17.30-18.00

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två personer att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Stadgeenligt väckta frågor
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 9. Årsredovisning för föregående år
 10. Revisorernas rapport över granskningen av föregående års verksamhet
 11. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
 12. Val av ordförande för kommande år
 13. Val av styrelse för kommande år
 14. Val av revisorer för kommande år
 15. Val av valberedning för kommande år
 16. Årets verksamhetsplan
 17. Årets budget
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande

Frågor och förslag till punkt 6 skickas in på info@teknikklubben.se senast 16 mars, annars går det bra att ta upp förslag som övrig fråga på årsmötet.

Boka dig till mötet via  bokningslänken  http://www.tekniktraffar.se

Om du inte kan närvara är du alltid välkommen att mejla in frågor på info@teknikklubben.

Väl mött, Styrelsen