First Lego Challenge 2021 (FLL)

Teknikklubben arrangerar även i år FLL. Anmälan öppnar 1 April 2021.

Det är nu klart med att teknikklubben kan sponsra deltagaravgiften om 2600 SEK per lag.

Tävlingen går Lördagen 13/11 på Chalmers Väg och Vatten. Mer info på https://hjernekraft.org/