Legoträffarna Hösten 2021

Var vänlig att respektera eventuell smittspridningsrisk och kom bara om ni är helt friska och väntar minst en vecka med att komma om ni varit sjuka.

Hi there all ,
Hope everyone has had a great summer and has been healthy.
Please respect the risk of spreading the infection and only come if you are completely healthy and wait at least a week to come if you have been ill.

Hej,
Ni är välkomna den onsdagen 15/9 till Kemivägen 9. Var gärna där 17:20 så kan ni troligen hänga på andra LEGO ungdomar upp. Annars så får du ringa. Bra om man har egen Laptop med, vi har några få att låna ut under träffen. Det går bra med en äldre WIN 10 maskin eller en MAC. EV3 programvara kan man ladda ner från Legos hemsida ( här   https://www.lego.com/sv-se/themes/mindstorms/downloads   ). Scrolla ner till  ” MINDSTORMS® EV3 Home Edition-programvara för PC och Mac  ”. Vi har några LEGO Mindstorms att låna ut samt några datorer.

Datum: Onsdagar kl 17:30 till 19:30?
15/9
29/9
13/10
2710
10/11
24/11
8/12
Mer info på www.teknikklubben.se under ”Legogruppen”. Titta gärna även på https://www.facebook.com/groups/Teknikklubben
English

Hello,
You are welcome on 15/9 to Kemivägen 9. Feel free to be there at 17:20 so you
can probably follow other LEGO young people to the classroom. Otherwise you 
will have to call. Good if you have your own Laptop with you, we have a few to
 lend during the meeting. It works well with an older WIN 10 machine or a MAC.
 EV3 software can be downloaded from Lego's website 
(here https://www.lego.com/sv-se/themes/mindstorms/downloads). 
Scroll down to "MINDSTORMS® EV3 Home Edition Software for PC and Mac".
We have some LEGO Mindstorms to lend as well as some computers.

Date:
Wednesdays at 17:30 to 19:30
15/9
29/9
13/10
2710
10/11
24/11
8/12