Praktisk info

Medlemsavgift
är 100 kr/barn och termin för deltagande i Legogruppen, Föräldrar är välkomna som stödmedlemmar för 25 kr per termin.
Vårt plusgiro är 549830-8 och bankgiro 617-5699.
Medlen går till att hålla vår bokningsite igång och teknik för våra träffar

Sponsorer
Chalmers står för lokaler (MC2) och materielförvaltning fö Legogruppen.

Teknikklubben arrangerar också First Lego League varje November

First Lego League-sponsorer syns på First Lego Leagues Göteborgssida.

Klubbens organisationsnummer och postadress
Orgnr. 802450-5300
Krokängsvägen 3
44940 Nol

Vill du veta mer om Legogruppen?
Ta kontakt med oss via epost på robokidz@teknikklubben.se.

Vill du veta mer om First Lego League?
Ta kontakt med oss via epost på fllgoteborg@gmail.com