Legogruppen

Vårens träffar i Legogruppen

Vi träffas varannan onsdag (udda veckor) kl 17.30 – 19.30 och bygger och programmerar Lego Mindstorms robotar. Lego Mindstorms-kitet och dator tar man med sig själv. I klubben finns ett antal robotar som man gärna får låna på träffarna.

Barnen är indelade i grupper enligt nedan:
Intro: Bekantar sig med roboten och programmeringsmiljön i sin egen takt genom att göra uppgifter ur ett häfte som är skapat för just detta ändamål av våra ledare.
Avancerad: Vi går igenom lättare programmeringsteknik, problemlösning och hur man arbetar i grupp. Vi är inriktade på att kunna delta i First Lego League.

Vem kan vara med? Vi har inga direkta åldersgränser utan det handlar mer om barnet, men av erfarenhet så är 7 år lagom. När det kommer till gruppindelning så utgår vi även där från barnets erfarenhet av Lego Mindstorms programmering snarare än ålder.

Vi har en robot och dator i klubben som de som inte har egen får låna under träffarna.

Hur gör man om man vill vara med? Är man intresserad av att vara med så skickar man ett mail till robokidz@teknikklubben.se med barnets namn, ålder och tidigare Lego Mindstorms erfarenhet. Eftersom upplägget på träffarna är lite som en kurs så tar vi endast in nya i början av varje termin.

Kan du tänka dig att vara ledare och hjälpa till att planera och arrangera träffar? Tveka inte att höra av dig, allt eftersom antalet deltagare ökar så behöver vi fler ledare. Skicka ett mail till robokidz@teknikklubben.se med en kort beskrivning av dig själv så hör vi av oss.

Intresserad? Vill veta mer? Kontakta Lennart och Maria Berlin via mail, robokidz@teknikklubben.se

FIRST LEGO LEAGUE

Teknikklubben arrangerar sen några år tillbaka tävlingen First Lego League (FLL) i Göteborg som är en tävling som riktar sig till ungdomar mellan 10-16 år. Syftet med tävlingen är att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Mer information om tävlingen finns på: hjernekraft.org/ och mer information om den lokala tävlingen finns på: Turnering Göteborg

Tävlingen består av flera delmoment och gemensamt för dessa är ett tema som är nytt varje år.

Projektledare för tävlingen i Göteborg är Maria Berlin-Färdig och Lennart Berlin.

Årets tema och sponsorer:

 Tema i år är

SUPERPOWERED

— Årets uppdrag är utformat för att inspirera nyfikenhet om energi och STEM!
 Länk till uppdraget

– Volvo Trucks –  Chalmers – GTG –

Tidigare teman och sponsorer:

2018 Into Orbit

– Volvo Trucks –  Chalmers – GTG

2012 Senior Solutions

SAAB Electronic Defence – Volvo – Prevas – Chalmers – GTG – BearCom

2011 Food Factor

SAAB Electronic Defence – National Instruments – Prevas – Chalmers – GR – GTG

2010 Body Forward

National Instruments – Prevas – Data Respons – GR

2009 Smart Move